Website tạm ngưng hoạt động

Trang web dừng hoạt động do đã hợp nhất Trường Trung cấp nghề Cam Ranh và Trường Trung cấp nghề Cam Lâm thành Trường Trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh. Xin mời xem tại website www.ttcdlktcr.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!