Văn bản theo người ký: Nguyễn Xuân Tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 232/QĐ-TCNCL 31/12/2021 Quyết định Ban hành quy Quy chế tiếp công dân 2021
2 208/QĐ-TCNCL 14/12/2021 Quyết định ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm giai đoạn 2021-2025, Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
3 194/QĐ-TCNCL 26/11/2021 Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
4 340/TCNCL-KHTC 17/12/2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn thu
5 193/QĐ-TCNCL 26/11/2021 Quyết định Công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
6 190/QĐ-TCNCL 10/11/2021 Quyết định Công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
7 08/BC-TCNCL 12/01/2021 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
Công khai quản lý tài sản 2020
8 13/BC-TCNCL 16/10/2020 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019
Công khai quản lý tài sản 2019
9 166-QĐ/TCNCL 31/08/2021 Quyết đinh về việc công bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2011 của Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
10 MTS02 05/09/2021 Mẫu 2 - Sơ yếu lý lịch
11 MTS01 05/09/2021 Mẫu 1 - Đơn đăng ký dự tuyển
12 208-KH/TCNCL 16/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid 19"
13 133-QĐ/TCNCL 19/07/2021 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
14 106-QĐ/TCNCL 11/06/2021 Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo trung cấp năm học 2021-2022
15 119/QĐ-TCNCL 01/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động, tuyên truyền học sinh tham gia bảo hiểm y tế
16 71/TCNCL-TCHC 31/03/2021 Xây dựng và nhân rộng gương điển hình năm học 2020 - 2021
17 238 /KH-TCNCL 06/10/2020 KẾ HOẠCH Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm học 2020-2021
18 19/QĐ-TCNCL 08/03/2021 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
19 17QĐ/TCNCL 01/03/2021 Quyết đinh về việc ban hành hệ thống quy trình bảo đảm chất lượng Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
20 61/QĐ-TCNCL 13/05/2021 Quyết định về việc quy định thực hiện, quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ quản lý đào tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp
21 81/QĐ/TCNCL 06/04/2021 Kế hoạch thi thiết bị đào tạo nghề tự làm cấp trường năm học: 2020-2021
22 18/QĐ/TCNCL 01/03/2021 Quyết định việc ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trường Trung cấp nghề Cam Lâm
23 35/KH-TCNCL 05/02/2021 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật năm 2021
24 33/KH-TCNCL 02/02/2021 Kế hoạch phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2021
25 31/KH-TCNCL 02/02/2021 Kế hoạch tuyển sinh năm 2021-2022
26 151/QĐ-TCNCL 28/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
27 05/QĐ-TCNCL 11/01/2021 Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy
28 04/QĐ-TCNCL 11/01/2021 Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy
29 23/KH-TCNCL 26/01/2021 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2011
30 24/KH-TCNCL 26/01/2021 Kế hoạch công tác cải cách hành chính
31 16/KH-TCNCL 15/01/2021 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức năm 2021
32 03/QĐ-TCNCL 11/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021 trường Trung cấp nghề Cam Lâm
33 129/QĐ-TCNCL 17/11/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, tăng giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
34 107/QĐ-TCNCL 27/10/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, tăng giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
35 93-QĐ-TCNCL 30/09/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 trường Trung cấp nghề Cam Lâm
36 93/QĐ-TCNCL 30/09/2020 Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước nẳm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
37 41-QĐ/TCNCL 20/07/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, tăng giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
38 36-QĐ/TCNCL 12/06/2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
39 17/QĐ-TCNCL 16/03/2020 Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
40 04/QĐ-TCNCL 07/01/2020 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
41 03/QD-TCNCL 07/01/2020 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của trường Trung cấp nghề Cam Lâm
42 40/QĐ-TCNCL 27/02/2019 Quyết định về việc ban hành hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng Trường Trung Cấp Nghề Cam Lâm
43 22/QĐ-TCNCL 22/01/2019 Quyết định về việc ban hành mục tiêu,chính sách, chất lượng của Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
44 63/QĐ-TCNCL 07/03/2019 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
45 228/QĐ-TCNCL 25/10/2019 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
46 18/KH-TCNCL 04/02/2020 Kế hoạch cải cách hành chính 2020
47 14/QĐ-TCNCL 28/02/2020 Quyết định về việc công bố, công khai ngân sách nhà nước năm 2019 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
48 16/KH-TCNCL 04/02/2020 Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi do chủng mới của virus Corona
49 03/KH-TCNCL 06/01/2020 Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức năm 2020
50 01/QĐ-TCNCL 06/01/2020 Quyết định về việc công bố, khai dự toán ngân sách nhà nươc năm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây