Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường Trung cấp nghề Cam Lâm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 218/QĐ-TCNCL 17/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
2 99/QĐ-TCNCL 15/06/2023 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023
3 57/QĐ-TCNCL 15/05/2023 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
4 249/QĐ-TCNCL 08/12/2022 Quyết định Ban hành quy Quy chế tiếp công dân 2022
5 232/QĐ-TCNCL 31/12/2021 Quyết định Ban hành quy Quy chế tiếp công dân 2021
6 09/BC-TCNCL 10/01/2023 Báo cáo tình hình, quản lý tài sản năm 2022
7 58/QĐ-TCNCL 15/05/2023 Quy chế quản lý tài sản 2023
8 53/QĐ-TCNCL 21/04/2023 Quy chế thi đua khen thưởng 2023
9 51/QĐ-TCNCL 21/04/2023 Quyết định về việc sửa đổi một số quy trình thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
10 263/QĐ-TCNCL 30/12/2022 Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ 2023
11 188/QĐ-TCNCL 05/09/2022 Quyết định về việc bổ sung và sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ trường Trung cấp nghề Cam Lâm
12 08/QĐ-TCNCL 18/01/2023 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
13 06/QĐ-TCNCL 11/01/2023 Quyết đinh về việc công bố công khai dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2023 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
14 18/QĐ-TCNCL 14/02/2023 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
15 8/TB-TCNCL 06/12/2022 Thông báo lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trung cấp 2022 - Đợt 2. Khóa 2020 - 2022
16 244/QĐ-TCNCL 18/11/2022 Quyết định về việc công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm (đợt 2)
17 139/QĐ-TCNCL 13/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
18 173/QĐ-TCNCL 30/08/2022 Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển Trung cấp khóa 2022. Năm học 2022 - 2023
19 187/QĐ-TCNCL 05/09/2022 Quyết định về việc thành lập các lớp THPT (Hệ Giáo dục thường xuyên). Năm học 2022 - 2023
20 174/QĐ-TCNCL 30/08/2022 Quyết định về việc thành lập các lớp hệ Trung cấp khóa 22. Năm học 2022 - 2023
21 175/QĐ-TCNCL 30/08/2022 Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển vào lớp 10 (THPT). Năm học 2022 - 2023
22 187/QĐ-TCNCL 05/09/2022 Quyết định về việc thành lập các lớp THPT (Hệ giáo dục thường xuyên)
Năm học 2022-2023
23 175/QĐ-TCNCL 30/08/2022 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 (THPT) năm học 2022-2023
24 208/QĐ-TCNCL 14/12/2021 Quyết định ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm giai đoạn 2021-2025, Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
25 194/QĐ-TCNCL 26/11/2021 Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
26 210/TB-TCNCL-ĐTQS 17/08/2022 Thông báo về việc tập trung năm học 2022-2023
27 56/KH-TCNCL 08/03/2022 Kế hoạch tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2022
28 57/TB-TCNCL 08/03/2022 Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2022
29 44/QĐ-TCNCL-2022 01/04/2022 Quy trình đảm bảo chất lượng
30 19/QĐ-TCNCL 02/03/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
31 13/QĐ-TCNCL 15/02/2022 Quyết định ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trường Trung cấp nghề Cam Lâm
32 QĐ-QĐTCĐT 20/05/2022 Quyết định Ban hanh quy định việc tổ chức đào tạo
33 QĐ-PDPB 25/04/2022 QĐ Ban hành quy định phôi bằng
34 QCTĐKT2022 04/05/2022 Quy chế thi đua khen thưởng năm 2022
35 QCLV2022 30/05/2022 Quy chế làm việc 2022
36 55/KH-TCNCL 08/03/2022 Kế hoạch Tổ chức tư vấn ngày hội tuyển sinh, năm học 2022-2023
37 10/BC-TCNCL 13/01/2022 Báo cáo tình hình quản lý tài sản nhà nước năm 2021
38 08/QĐ-TCNCL 07/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán, chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
39 08/QĐ-TCNCL 07/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán, chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
40 07/QĐ-TCNCL 06/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm nguồn thu được để lại năm 2021 (đợt 2) của trường Trung cấp nghề Cam Lâm
41 340/TCNCL-KHTC 17/12/2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn thu
42 193/QĐ-TCNCL 26/11/2021 Quyết định Công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
43 190/QĐ-TCNCL 10/11/2021 Quyết định Công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
44 08/BC-TCNCL 12/01/2021 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
Công khai quản lý tài sản 2020
45 13/BC-TCNCL 16/10/2020 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019
Công khai quản lý tài sản 2019
46 174-QĐ/TCNCL 18/10/2021 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm tiết kiệm nguồn thu được để lại năm 2021 (đợt 1) của Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
47 166-QĐ/TCNCL 31/08/2021 Quyết đinh về việc công bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2011 của Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
48 MTS02 05/09/2021 Mẫu 2 - Sơ yếu lý lịch
49 MTS01 05/09/2021 Mẫu 1 - Đơn đăng ký dự tuyển
50 208-KH/TCNCL 16/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid 19"
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây