Nhiệt liệt chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 - 5

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường Trung cấp nghề Cam Lâm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 56/KH-TCNCL 08/03/2022 Kế hoạch tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2022
2 57/TB-TCNCL 08/03/2022 Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2022
3 44/QĐ-TCNCL-2022 01/04/2022 Quy trình đảm bảo chất lượng
4 19/QĐ-TCNCL 02/03/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
5 13/QĐ-TCNCL 15/02/2022 Quyết định ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trường Trung cấp nghề Cam Lâm
6 QĐ-QĐTCĐT 20/05/2022 Quyết định Ban hanh quy định việc tổ chức đào tạo
7 QĐ-PDPB 25/04/2022 QĐ Ban hành quy định phôi bằng
8 QCTĐKT2022 04/05/2022 Quy chế thi đua khen thưởng năm 2022
9 QCLV2022 30/05/2022 Quy chế làm việc 2022
10 55/KH-TCNCL 08/03/2022 Kế hoạch Tổ chức tư vấn ngày hội tuyển sinh, năm học 2022-2023
11 10/BC-TCNCL 13/01/2022 Báo cáo tình hình quản lý tài sản nhà nước năm 2021
12 08/QĐ-TCNCL 07/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán, chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
13 08/QĐ-TCNCL 07/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán, chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
14 07/QĐ-TCNCL 06/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm nguồn thu được để lại năm 2021 (đợt 2) của trường Trung cấp nghề Cam Lâm
15 340/TCNCL-KHTC 17/12/2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn thu
16 193/QĐ-TCNCL 26/11/2021 Quyết định Công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
17 190/QĐ-TCNCL 10/11/2021 Quyết định Công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
18 08/BC-TCNCL 12/01/2021 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
Công khai quản lý tài sản 2020
19 13/BC-TCNCL 16/10/2020 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019
Công khai quản lý tài sản 2019
20 174-QĐ/TCNCL 18/10/2021 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm tiết kiệm nguồn thu được để lại năm 2021 (đợt 1) của Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
21 166-QĐ/TCNCL 31/08/2021 Quyết đinh về việc công bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2011 của Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
22 MTS02 05/09/2021 Mẫu 2 - Sơ yếu lý lịch
23 MTS01 05/09/2021 Mẫu 1 - Đơn đăng ký dự tuyển
24 208-KH/TCNCL 16/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid 19"
25 133-QĐ/TCNCL 19/07/2021 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
26 106-QĐ/TCNCL 11/06/2021 Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo trung cấp năm học 2021-2022
27 119/QĐ-TCNCL 01/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động, tuyên truyền học sinh tham gia bảo hiểm y tế
28 71/TCNCL-TCHC 31/03/2021 Xây dựng và nhân rộng gương điển hình năm học 2020 - 2021
29 238 /KH-TCNCL 06/10/2020 KẾ HOẠCH Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm học 2020-2021
30 19/QĐ-TCNCL 08/03/2021 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
31 17QĐ/TCNCL 01/03/2021 Quyết đinh về việc ban hành hệ thống quy trình bảo đảm chất lượng Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
32 61/QĐ-TCNCL 13/05/2021 Quyết định về việc quy định thực hiện, quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ quản lý đào tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp
33 81/QĐ/TCNCL 06/04/2021 Kế hoạch thi thiết bị đào tạo nghề tự làm cấp trường năm học: 2020-2021
34 18/QĐ/TCNCL 01/03/2021 Quyết định việc ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trường Trung cấp nghề Cam Lâm
35 35/KH-TCNCL 05/02/2021 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật năm 2021
36 33/KH-TCNCL 02/02/2021 Kế hoạch phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2021
37 31/KH-TCNCL 02/02/2021 Kế hoạch tuyển sinh năm 2021-2022
38 151/QĐ-TCNCL 28/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
39 05/QĐ-TCNCL 11/01/2021 Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy
40 04/QĐ-TCNCL 11/01/2021 Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy
41 23/KH-TCNCL 26/01/2021 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2011
42 24/KH-TCNCL 26/01/2021 Kế hoạch công tác cải cách hành chính
43 16/KH-TCNCL 15/01/2021 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức năm 2021
44 03/QĐ-TCNCL 11/01/2021 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021 trường Trung cấp nghề Cam Lâm
45 129/QĐ-TCNCL 17/11/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, tăng giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
46 107/QĐ-TCNCL 27/10/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, tăng giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
47 93-QĐ-TCNCL 30/09/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 trường Trung cấp nghề Cam Lâm
48 93/QĐ-TCNCL 30/09/2020 Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước nẳm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
49 41-QĐ/TCNCL 20/07/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, tăng giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
50 36-QĐ/TCNCL 12/06/2020 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2020 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây