Giới thiệu về Trường TCN Cam Lâm

Trường Trung cấp nghề Cam Lâm

Giới thiệu về Trường TCN Cam Lâm

1. Chức năng, nhiệm vụ:
- Trường Trung cấp nghề Cam Lâm được thành lập theo Quyết định số 3141/QĐ – UBND, ngày 03/12/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Cam Lâm trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Cam Lâm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Cam Lâm.
- Trường Trung cấp nghề Cam Lâm là cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, thực hiện chức năng đào tạo văn hóa hệ giáo dục thường xuyên; đào tạo nghề ở trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên.
- Hoạt động Giáo dục nghề nghiệp: Thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp.
- Hoạt động Giáo dục thường xuyên: Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT; Quyết định số 44/2008/QĐ-GDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp.
2. Cơ cấu tổ chức:
- Hội đồng trường.
- Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng .
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Phòng Đào tạo - Hành chính - Kế toán
+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên
- Các khoa thuộc trường:
+ Khoa Giáo dục nghề nghiệp.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây