Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 106-QĐ/TCNCL 11/06/2021 Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo trung cấp năm học 2021-2022
2 119/QĐ-TCNCL 01/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động, tuyên truyền học sinh tham gia bảo hiểm y tế
3 17QĐ/TCNCL 01/03/2021 Quyết đinh về việc ban hành hệ thống quy trình bảo đảm chất lượng Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
4 61/QĐ-TCNCL 13/05/2021 Quyết định về việc quy định thực hiện, quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ quản lý đào tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp
5 151/QĐ-TCNCL 28/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
6 05/QĐ-TCNCL 11/01/2021 Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy
7 04/QĐ-TCNCL 11/01/2021 Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy
8 1612/QĐ-SLĐTBXH 31/12/2020 Quyết định về việc cắt giảm và tiết kiệm thêm nguồn thu được để lại năm 2020 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở
9 17/QĐ-TCNCL 16/03/2020 Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
10 04/QĐ-TCNCL 07/01/2020 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
11 03/QD-TCNCL 07/01/2020 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của trường Trung cấp nghề Cam Lâm
12 40/QĐ-TCNCL 27/02/2019 Quyết định về việc ban hành hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng Trường Trung Cấp Nghề Cam Lâm
13 22/QĐ-TCNCL 22/01/2019 Quyết định về việc ban hành mục tiêu,chính sách, chất lượng của Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
14 63/QĐ-TCNCL 07/03/2019 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
15 228/QĐ-TCNCL 25/10/2019 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
16 457/QĐ-UBND 15/02/2019 Quyết định tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Cam Lâm và Trung tâm GDTX-HN Cam Lâm
17 158/QĐ-TCNCL 14/12/2018 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
18 138/QĐ-TCNCL 29/11/2018 Quyết định ban hành Quy chế làm việc Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
19 137/QĐ-TCNCL 17/07/2019 Quyết định quy chế quản lý sử dụng tài sản công
20 136/QĐ-TCNCL 17/07/2019 Quyết định ban hành Quy chế phân công phối hợp thực hiện công tác cải cách hành chính
21 122/QĐ-TCNCL 30/10/2018 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
22 112/QD-TCNCL 12/06/2019 Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân
23 91/QĐ-TCNCL 02/05/2019 Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp
24 09/QĐ-TCNCL 13/02/2017 Quyết định ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức
25 01/QĐ-TCNCL 02/01/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ 2019
26 241/QĐ-TCNCL002 01/11/2019 Quyết định duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, bằng tốt nghiệp Trung cấp của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
27 241/QĐ-TCNCL001 01/11/2019 Quyết định duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, bằng tốt nghiệp Trung cấp của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
28 240/QĐ-TCNCL 01/11/2019 Quyết định ban hành về mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, bằng tốt nghiệp trung cấp;in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ
29 225/QĐ-TCNCL 22/10/2019 Quyết định về việc thành lập lớp Trung cấp khóa 2019 đợt 2 năm học 2019-2020
30 201/QĐ-TCNCL 21/10/2019 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh trúng tuyển Trung cấp đợt 2 năm học 2019-2020
31 176/QĐ-TCNCL 26/08/2019 Quyết định về việc thành lập lớp Trung cấp khóa 2019 đợt 1 năm học 2019-2020
32 175/QĐ-TCNCL 26/08/2019 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh trúng tuyển Trung cấp (đợt 1) năm học 2019-2020
33 91/QĐ-TCNCL 02/05/2019 Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp
34 144/QĐ-TCNCL 01/08/2019 Quyết định quy định mức thu học phí trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm 2019
35 61/QĐ-TCNCL 07/03/2019 Quyết định quy định mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp năm 2019
36 16/QĐ-TCNCL 16/01/2019 Quyết định Quy định mức thu phí đào tạo và mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật
37 92/QĐ-TCNCL 02/05/2019 Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
38 13/2018/QĐ-TCNCL 01/03/2018 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
39 60/2018/QĐ-TCNCL 24/07/2018 Quyết định về việc công bố công khai diều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
40 06/2018/QĐ-TCNCL 15/01/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
41 02/2018/QĐ-TCNCL 03/01/2018 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
42 16/2018/QĐ-TCNCL 01/03/2018 Quyết định Quy định mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp năm học 2018 - 2019
43 15/2018/QĐ-TCNCL 01/03/2018 Quyết định về việc quy định giá hoạt động xét tuyển thí sinh hệ trung cấp
44 01/2018/QĐ-TCNCL 02/01/2018 Quyết định sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cho thuê
45 16/QĐ-TCNCL 23/10/2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-TCNCL ngày 21 / 3 /2014của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
46 08/QĐ-TCNCL 02/03/2017 Quy chế tiếp công dân
47 36/QĐ-TCNCL 19/05/2017 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây