Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 249/QĐ-TCNCL 07/12/2022 Quyết định Ban hành quy Quy chế tiếp công dân 2022
2 232/QĐ-TCNCL 30/12/2021 Quyết định Ban hành quy Quy chế tiếp công dân 2021
3 58/QĐ-TCNCL 14/05/2023 Quy chế quản lý tài sản 2023
4 53/QĐ-TCNCL 20/04/2023 Quy chế thi đua khen thưởng 2023
5 51/QĐ-TCNCL 20/04/2023 Quyết định về việc sửa đổi một số quy trình thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
6 173/QĐ-TCNCL 29/08/2022 Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển Trung cấp khóa 2022. Năm học 2022 - 2023
7 187/QĐ-TCNCL 04/09/2022 Quyết định về việc thành lập các lớp THPT (Hệ Giáo dục thường xuyên). Năm học 2022 - 2023
8 174/QĐ-TCNCL 29/08/2022 Quyết định về việc thành lập các lớp hệ Trung cấp khóa 22. Năm học 2022 - 2023
9 175/QĐ-TCNCL 29/08/2022 Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển vào lớp 10 (THPT). Năm học 2022 - 2023
10 187/QĐ-TCNCL 04/09/2022 Quyết định về việc thành lập các lớp THPT (Hệ giáo dục thường xuyên)
Năm học 2022-2023
11 175/QĐ-TCNCL 29/08/2022 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 (THPT) năm học 2022-2023
12 44/QĐ-TCNCL-2022 31/03/2022 Quy trình đảm bảo chất lượng
13 QĐ-QĐTCĐT 19/05/2022 Quyết định Ban hanh quy định việc tổ chức đào tạo
14 QĐ-PDPB 24/04/2022 QĐ Ban hành quy định phôi bằng
15 QĐ-PDQH 29/05/2022 QĐ phê duyệt quy hoạch 2022
16 QCTĐKT2022 03/05/2022 Quy chế thi đua khen thưởng năm 2022
17 QCLV2022 29/05/2022 Quy chế làm việc 2022
18 106-QĐ/TCNCL 10/06/2021 Quy định mức thu học phí trình độ đào tạo trung cấp năm học 2021-2022
19 119/QĐ-TCNCL 30/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động, tuyên truyền học sinh tham gia bảo hiểm y tế
20 17QĐ/TCNCL 28/02/2021 Quyết đinh về việc ban hành hệ thống quy trình bảo đảm chất lượng Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
21 61/QĐ-TCNCL 12/05/2021 Quyết định về việc quy định thực hiện, quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ quản lý đào tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp
22 151/QĐ-TCNCL 27/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
23 05/QĐ-TCNCL 10/01/2021 Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy
24 04/QĐ-TCNCL 10/01/2021 Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy
25 1612/QĐ-SLĐTBXH 30/12/2020 Quyết định về việc cắt giảm và tiết kiệm thêm nguồn thu được để lại năm 2020 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở
26 17/QĐ-TCNCL 15/03/2020 Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
27 04/QĐ-TCNCL 06/01/2020 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
28 03/QD-TCNCL 06/01/2020 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của trường Trung cấp nghề Cam Lâm
29 40/QĐ-TCNCL 26/02/2019 Quyết định về việc ban hành hệ thống quy trình đảm bảo chất lượng Trường Trung Cấp Nghề Cam Lâm
30 22/QĐ-TCNCL 21/01/2019 Quyết định về việc ban hành mục tiêu,chính sách, chất lượng của Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
31 63/QĐ-TCNCL 06/03/2019 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
32 228/QĐ-TCNCL 24/10/2019 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
33 457/QĐ-UBND 14/02/2019 Quyết định tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Cam Lâm và Trung tâm GDTX-HN Cam Lâm
34 158/QĐ-TCNCL 13/12/2018 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
35 138/QĐ-TCNCL 28/11/2018 Quyết định ban hành Quy chế làm việc Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
36 137/QĐ-TCNCL 16/07/2019 Quyết định quy chế quản lý sử dụng tài sản công
37 136/QĐ-TCNCL 16/07/2019 Quyết định ban hành Quy chế phân công phối hợp thực hiện công tác cải cách hành chính
38 122/QĐ-TCNCL 29/10/2018 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
39 112/QD-TCNCL 11/06/2019 Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân
40 91/QĐ-TCNCL 01/05/2019 Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp
41 09/QĐ-TCNCL 12/02/2017 Quyết định ban hành quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức
42 01/QĐ-TCNCL 01/01/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ 2019
43 241/QĐ-TCNCL002 31/10/2019 Quyết định duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, bằng tốt nghiệp Trung cấp của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
44 241/QĐ-TCNCL001 31/10/2019 Quyết định duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, bằng tốt nghiệp Trung cấp của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
45 240/QĐ-TCNCL 31/10/2019 Quyết định ban hành về mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, bằng tốt nghiệp trung cấp;in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ
46 225/QĐ-TCNCL 21/10/2019 Quyết định về việc thành lập lớp Trung cấp khóa 2019 đợt 2 năm học 2019-2020
47 201/QĐ-TCNCL 20/10/2019 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh trúng tuyển Trung cấp đợt 2 năm học 2019-2020
48 176/QĐ-TCNCL 25/08/2019 Quyết định về việc thành lập lớp Trung cấp khóa 2019 đợt 1 năm học 2019-2020
49 175/QĐ-TCNCL 25/08/2019 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh trúng tuyển Trung cấp (đợt 1) năm học 2019-2020
50 91/QĐ-TCNCL 01/05/2019 Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây