STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 218/QĐ-TCNCL 16/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
2 99/QĐ-TCNCL 14/06/2023 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023
3 58/QĐ-TCNCL 14/05/2023 Quy chế quản lý tài sản 2023
4 57/QĐ-TCNCL 14/05/2023 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
5 51/QĐ-TCNCL 20/04/2023 Quyết định về việc sửa đổi một số quy trình thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
6 53/QĐ-TCNCL 20/04/2023 Quy chế thi đua khen thưởng 2023
7 18/QĐ-TCNCL 13/02/2023 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
8 937/UBND-NC 06/02/2023 V/v triển khai, thực hiện kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 và triển khai thực hiện Bộ khung nhiệm vụ
cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả
Quản trị và Hành chính công (Chỉ sốPAPI) của tỉnh Khánh Hòa
9 08/QĐ-TCNCL 17/01/2023 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
10 06/QĐ-TCNCL 10/01/2023 Quyết đinh về việc công bố công khai dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2023 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
11 09/BC-TCNCL 09/01/2023 Báo cáo tình hình, quản lý tài sản năm 2022
12 263/QĐ-TCNCL 29/12/2022 Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ 2023
13 249/QĐ-TCNCL 07/12/2022 Quyết định Ban hành quy Quy chế tiếp công dân 2022
14 8/TB-TCNCL 05/12/2022 Thông báo lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trung cấp 2022 - Đợt 2. Khóa 2020 - 2022
15 244/QĐ-TCNCL 17/11/2022 Quyết định về việc công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm (đợt 2)
16 2888/SLĐTBXH-VP 05/10/2022 Kích hoạt Tài khoản Định danh Điện tử
17 2869/SLĐTXXH-VP 04/10/2022 Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi Số quốc gia 10/10
18 187/QĐ-TCNCL 04/09/2022 Quyết định về việc thành lập các lớp THPT (Hệ giáo dục thường xuyên)
Năm học 2022-2023
19 187/QĐ-TCNCL 04/09/2022 Quyết định về việc thành lập các lớp THPT (Hệ Giáo dục thường xuyên). Năm học 2022 - 2023
20 188/QĐ-TCNCL 04/09/2022 Quyết định về việc bổ sung và sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ trường Trung cấp nghề Cam Lâm
21 175/QĐ-TCNCL 29/08/2022 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 (THPT) năm học 2022-2023
22 175/QĐ-TCNCL 29/08/2022 Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển vào lớp 10 (THPT). Năm học 2022 - 2023
23 174/QĐ-TCNCL 29/08/2022 Quyết định về việc thành lập các lớp hệ Trung cấp khóa 22. Năm học 2022 - 2023
24 173/QĐ-TCNCL 29/08/2022 Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển Trung cấp khóa 2022. Năm học 2022 - 2023
25 210/TB-TCNCL-ĐTQS 16/08/2022 Thông báo về việc tập trung năm học 2022-2023
26 139/QĐ-TCNCL 12/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
27 QCLV2022 29/05/2022 Quy chế làm việc 2022
28 QĐ-PDQH 29/05/2022 QĐ phê duyệt quy hoạch 2022
29 QĐ-QĐTCĐT 19/05/2022 Quyết định Ban hanh quy định việc tổ chức đào tạo
30 QCTĐKT2022 03/05/2022 Quy chế thi đua khen thưởng năm 2022
31 QĐ-PDPB 24/04/2022 QĐ Ban hành quy định phôi bằng
32 44/QĐ-TCNCL-2022 31/03/2022 Quy trình đảm bảo chất lượng
33 55/KH-TCNCL 07/03/2022 Kế hoạch Tổ chức tư vấn ngày hội tuyển sinh, năm học 2022-2023
34 57/TB-TCNCL 07/03/2022 Thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2022
35 56/KH-TCNCL 07/03/2022 Kế hoạch tuyển sinh trình độ Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên năm học 2022
36 19/QĐ-TCNCL 01/03/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
37 13/QĐ-TCNCL 14/02/2022 Quyết định ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, trường Trung cấp nghề Cam Lâm
38 10/BC-TCNCL 12/01/2022 Báo cáo tình hình quản lý tài sản nhà nước năm 2021
39 08/QĐ-TCNCL 06/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán, chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
40 08/QĐ-TCNCL 06/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán, chi Ngân sách nhà nước năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
41 07/QĐ-TCNCL 05/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm và tiết kiệm thêm nguồn thu được để lại năm 2021 (đợt 2) của trường Trung cấp nghề Cam Lâm
42 232/QĐ-TCNCL 30/12/2021 Quyết định Ban hành quy Quy chế tiếp công dân 2021
43 340/TCNCL-KHTC 16/12/2021 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn thu
44 208/QĐ-TCNCL 13/12/2021 Quyết định ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm giai đoạn 2021-2025, Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
45 1995/GM-BHXH 09/12/2021 Tuyên truyền hội nghị trực tuyến truyền thông BHXH
46 193/QĐ-TCNCL 25/11/2021 Quyết định Công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
47 194/QĐ-TCNCL 25/11/2021 Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
48 190/QĐ-TCNCL 09/11/2021 Quyết định Công bố công khai tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021trường Trung cấp Nghề Cam Lâm
49 174-QĐ/TCNCL 17/10/2021 Quyết định về việc công bố công khai cắt giảm tiết kiệm nguồn thu được để lại năm 2021 (đợt 1) của Trường Trung cấp nghề Cam Lâm
50 MTS01 04/09/2021 Mẫu 1 - Đơn đăng ký dự tuyển
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây